• Hùng Kiệt
    Hùng Kiệt uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
    Con người em thật sự không phù hợp với chuyện yêu đương. Việc đặt niềm tin của mình vào người khác không tránh khỏi sẽ phải nhận lại sự thất vọng, mà em vốn lại thiếu cảm giác an toàn.
    Jun
    0 0
Share:
'':
fade
slide
Rating: