• Bướm Đêm
    " Anh có biết sợ nhất điều gì không ? Sợ nhất là mình bị lừa dối , sợ nhất là mình biết một thứ không phải sự thật nhưng mình cứ nhất nhất phải tin vào nó . Sợ nhất là mình tin vào một người mà người đó luôn có những bí mật phía sau lưng họ . Và đáng sợ nhất đó chính là người mình yêu thương nhất , mình tin tưởng nhất và là người luôn cho mình nhiều hi vọng nhất "" Anh có biết sợ nhất điều gì không ? Sợ nhất là mình bị lừa dối , sợ nhất là mình biết một thứ không phải sự thật nhưng mình cứ nhất nhất phải tin vào nó . Sợ nhất là mình tin vào một người mà người đó luôn có những bí mật phía sau lưng họ . Và đáng sợ nhất đó chính là người mình yêu thương nhất , ...See more
    Jun
    0 0
Share: