• Samsung Note
    Samsung Note uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
    Đã là yêu, thì đừng nên miễn cưỡng. Nhớ thì nói là nhớ, thương phải nói là thương.
    Aug
    0 0
Share:
'':
fade
slide
Rating: