• Trẻ  trâu
    Trẻ trâu uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
    Có một kiểu người hòa đồng nhưng nội tâm vui vẻ dù có nóng tính, dễ giận nhưng dễ quên. Hay cười nhưng ít khi vui.
    Aug
    0 0
Share:
'':
fade
slide
Rating: