• Bướm Đêm
    Bướm Đêm uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
    Đời người có hai con đường, một đường cần dùng tâm để đi gọi là mộng tưởng. Đường còn lại dùng chân để đi, gọi là sự thật.
    Aug
    0 0
Share:
'':
fade
slide
Rating: