• Samsung Note
    Samsung Note uploaded 1 new photo to Newsfeed Photos album
    "Chúng tôi chia tay vì không hợp. Không hợp, vốn dĩ không phải là một lý do để chia tay. Đơn giản nó là trang bìa của quyển sách lý do, ta bỏ qua nội dung rồi viết tên của mình và đối phương lên trang bìa ấy, vĩnh viễn chẳng khi nào mở ra đọc lại. Những trang giấy bên trong nằm im lìm như những nỗi đau sâu thật sâu ta vẫn hằng để lại, không bao giờ muốn khơi gợi lần hai." Cre: Lucas Via: Deep Zone"Chúng tôi chia tay vì không hợp. Không hợp, vốn dĩ không phải là một lý do để chia tay. Đơn giản nó là trang bìa của quyển sách lý do, ta bỏ qua nội dung rồi viết tên của mình và đối phương lên trang bìa ấy, vĩnh viễn chẳng khi nào mở ra đọc lại. Những trang giấy bên trong nằm im lìm như những...See more
    Aug
    0 0
Share:
'':
fade
slide
Rating: